Wie zijn wij?

www.ontwikkelingsspeelgoed.nl is onderdeel van Groen – Baby en Kind. Groen – Baby en Kind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan Den Hoeff 25, 2865 XR te Ammerstol. https://www.groenbabyenkind.nl

Groen – Baby en Kind respecteert de privacy van haar klanten, samenwerkingspartners, leveranciers en afnemers en andere bezoekers van haar website en socialmedia kanalen. Wij willen transparant zijn over het privacybeleid dat wij hebben geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van onze website accepteer je deze privacyverklaring.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Persoonsgegevens

Je gegevens worden verzameld door Groen – Baby en Kind. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De AVG maakt onderscheid in 2 soort persoonsgegevens. Normale persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Soms wordt een 3e categorie gebruikt in contracten. Het gaat dan om “gevoelige” persoonsgegevens als BSN-nummer en betaalgegevens.

Wanneer verzamel ik jouw gegevens?

Ik kan je persoonsgegevens verzamelen als:

 • Je mijn website bezoekt.
 • Je gegevens achterlaat of invult om een (bel)afspraak te maken
 • Je inschrijft op mijn nieuwsbrief
 • Je via mijn website een bestelling doet voor de aankoop van een draagdoek of ander aangeboden product of dienst
 • Je mijn gratis e-books of andere digitale bestanden wil downloaden

Waarom verzamel ik je persoonsgegevens?

Ik verzamel en verwerk je persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Om met je te communiceren.
  • Voor het versturen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, of een aanbieding voor een nieuw product of dienst wat ik introduceer.
 • Om de overeenkomst die je met mij aangaat uit te kunnen voeren.
  • Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een overeenkomst.
 • Om de website verder te ontwikkelen.
  • Door het plaatsen van analytische en/of tracking cookies.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • .

Welke persoonsgegevens verzamel ik van je?

Groen – Baby en kind kan afhankelijk van welke rol je vervult onderstaande persoonsgegevens verwerken als je bezoeker bent van mijn website, lezer van mijn nieuwsbrief of klant.

Als websitebezoeker

 • De website van Groen – Baby en Kind verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.
 • Op mijn website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera.
 • Via mijn website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier of bestelformulier)

Als klant in mijn webshop

 • Als klant van Groen – Baby en Kind voor de aanschaf van een draagdoek  of ander aangeboden product of dienst verzamel ik de volgende gegevens van je.
  • N.A.W. gegevens, emailadres en betaalgegevens.

Als geïnteresseerde in mijn dienstverlening

 • Als je geïnteresseerd bent in mijn dienstverlening en via het contactformulier een vraag hebt gesteld of een verzoek hebt gedaan om een (bel)afspraak te maken verzamel en verwerk ik de volgende gegevens van je.
  • Je naam, emailadres, onderwerp waarover je informatie wenst.

Als downloader van mijn gratis e-book of andere digitale bestanden.

 • Als je mijn gratis e-book download verzamel ik de volgende gegevens van je.
  • Je naam en emailadres.

Op basis van welke grondslag verwerk ik je gegevens?

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maak ik gebruik van vier van deze grondslagen:

 • Toestemming: voor het versturen van de nieuwsbrief en het opnemen van contact voor een (bel)afspraak, maar ook voor het sturen van de downloadlink voor een gratis e-book of ander digitaal product
 • Overeenkomst: wanneer je als klant van Groen baby en Kind producten of diensten afneemt die ik aanbiedt of dit wilt gaan doen, en ik noodzakelijkerwijs persoonsgegevens moet verwerken om deze overeenkomst uit te kunnen voeren
 • Wettelijke plicht: als Groen baby en Kind een rechtmatige vordering ontvangt om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. Groen baby en Kind is ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer jij klant bij Groen baby en Kind bent geweest, bewaar ik je contactgegevens twee jaar na het laatste contactmoment om in de toekomst in contact met jou te kunnen treden voor eventuele nieuwe aanbiedingen.

Met wie deel ik je persoonsgegevens

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

 • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
 • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Hoe lang bewaar ik je gegevens

Groen Baby en Kind bewaart de persoonsgegevens niet langer dan dat ze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Deze afweging baseren wij op het soort persoonsgegevens, het product of dienst waarvoor Groen – Baby en kind de persoonsgegevens heeft verkregen, en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn.

Cookies

Alles over cookies, wat het zijn en welke wij op onze website gebruiken kun je terugvinden in onze cookieverklaring

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en om deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website Uitleg over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Onze contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan info@groenbabyenkind.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken: Den Hoeff 25, 2865 XR  Ammerstol. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: 06-12345678 Wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van je rechten kun je ons via al deze routes benaderen.

Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie staat altijd voorzien van een datum op onze website.

Versie 1.0 : 14-02-2021